Captcha vid evenemanget "Heros of Data & Privacy".

Helmut JAnuschka tal om Captcha

Vi är mycket glada över att ha fått delta i det spännande evenemanget "Hjältar av data och integritet". Vår närvaro på evenemanget gav oss möjligheten att visa upp våra innovativa lösningar för skydd mot bots och vår DSGVO-kompatibla teknologi.

Vår CTO, Helmut Januschka, höll en inspirerande presentation som lyfte fram vikten av botskydd för företag och hur vår lösning hjälper till att förhindra oönskat datamissbruk och spam. Deltagarna fick insikt i hur vår avancerade teknik, baserad på artificiell intelligens och maskininlärning, fungerar.

Evenemanget gav oss också möjligheten att ansluta och dela erfarenheter med andra integritetsexperter och eventdeltagare. Vi var glada över diskussionerna och positiv feedback om vår produkt.

Som Captcha.eu är vi stolta över att förse våra kunder med en pålitlig och effektiv lösning för att skydda mot bots och följa dataskyddsbestämmelser. Att delta i "Hjältar av data och integritet" har ytterligare uppmuntrat oss att främja vårt uppdrag och hjälpa företag att skydda sin data och användarnas integritet.

Vi vill tacka arrangörerna av evenemanget och ser fram emot fler möjligheter att visa upp vårt captcha-system och dess fördelar med datasäkerhet och integritet.

Länk till "Hjältar av data och integritet": https://www.heroesofdataprivacy.com

sv_SESwedish