Varför Captcha.eu?

Captcha – GDPR-kompatibelt botskydd

Inga personuppgifter

Vår antibottjänst respekterar den högsta allmänna dataskyddsförordningen och lagrar inga personuppgifter om dina slutanvändare.

Ingen cookiebearbetning

Vår slutanvändarlösning använder inte cookies. Detta skyddar dina slutanvändare från att spåras och övervakas från webbplats till webbplats.

Ingen diskriminering

Vanliga CAPTCHA-uppgifter är inte lätta för alla. Vår lösning fungerar utan hinder och är därmed tillgänglig för alla.

Decentraliserad databehandling

Som standard behandlas förfrågningar vid den närvaropunkt som är närmast slutanvändarens åtkomstpunkt.

sv_SESwedish