Mistä Captcha tuli ja miten se on kehittynyt ajan myötä?

Captchat ovat nykyään tapa varmistaa ihmisen identiteetti käytettäessä Internetin verkkosivustoja ja palveluita. Lyhenne "Captcha" tarkoittaa "täysin automatisoitua julkista Turingin testiä, joka erottaa tietokoneet ja ihmiset". Mutta mistä Captcha tuli ja miten se on kehittynyt ajan myötä? Tässä artikkelissa tarkastelemme Captchasin historiaa.

Captchojen alkuperä

Captchojen kehitys juontaa juurensa vuoteen 1997, jolloin tietojenkäsittelytieteilijä Mark D. Lillibridge Carnegie Mellonin yliopistosta etsi ratkaisua roskapostin torjuntaan online-foorumeilta. Hän havaitsi, että roskapostittajat voivat helposti kiertää perinteiset captchat, kuten vääristyneen kirjainten ja numeroiden tunnistus, käyttämällä optista merkintunnistusohjelmistoa. Lilibridge kehitti sitten uuden captchan, joka perustui kuviin eläimistä, jotka käyttäjien oli valittava todistaakseen ihmisidentiteettinsä. Tätä captcha-järjestelmää kutsuttiin "eläinlajien kuvantunnistukseksi".

Tekstipohjaisten captchojen kehittäminen

Seuraavina vuosina tekstipohjaisista captchoista tuli suositumpia, koska ne olivat helppokäyttöisiä ja useimpien käyttäjien helppoja ratkaista. Nämä captchat käyttävät vääristyneitä kirjaimia ja numeroita, jotka käyttäjän on syötettävä manuaalisesti henkilöllisyytensä todistamiseksi. Tätä menetelmää kutsuttiin "käänteiseksi Turingin testiksi", koska käyttäjän oli todistettava olevansa ihminen suorittamalla tehtävä, jota kone ei voinut suorittaa.

Captcha-parannukset ajan myötä

Kun captchat yleistyivät, myös roskapostittajien yritykset ja automaattiset hyökkäykset kehittyivät entistä kehittyneemmiksi. Tämän seurauksena lisäparannuksia on tehty ajan myötä captchien tehokkuuden lisäämiseksi. Yksi esimerkki on äänipohjaiset captchat, jotka on kehitetty antamaan näkövammaisille käyttäjille mahdollisuus ratkaista captchat.

Vuonna 2009 esiteltiin reCaptcha, Googlen kehittämä captcha-järjestelmä. Tämä järjestelmä käytti ihmiskunnan voimaa kirjojen digitoimiseen esittämällä käyttäjille captchoja, jotka koostuivat vääristyneistä sanoista ja lauseista, joita optinen merkintunnistusohjelmisto ei voinut tunnistaa. Kun käyttäjä ratkaisi captchan onnistuneesti, sana tai lause muutettiin tekstiksi, jota käytettiin kirjojen digitoimiseen.

Vuonna 2014 Google kehitti uuden captcha-järjestelmän nimeltä "No Captcha reCaptcha", joka vaatii vain yksinkertaisen napsautuksen tai kosketuksen käyttäjältä todistaakseen olevansa ihminen. Tämä järjestelmä käyttää kehittyneitä teknologioita, kuten koneoppimista ja käyttäjien käyttäytymisanalyysiä, sen tunnistamiseksi, onko käyttäjä todella ihminen vai ei.

Lue lisää siitä, miltä captchien tulevaisuus pian näyttää täältä: Captchien tulevaisuus: Miten tulevaisuuden captchat toimivat?

Captcha-ratkaisumme on kehitetty käyttämällä viimeisintä teknologiaa estämään tehokkaasti roskapostia ja väärinkäyttöä, se on myös käyttäjäystävällinen eikä aiheuta ongelmia tietyille käyttäjäryhmille ärsyttävien pulmien tai muiden ratkaistavien tehtävien vuoksi. Täältä löydät kaikki tiedot, joita tarvitset optimaaliseen captcha-ratkaisuun. Miksi Captcha?

fiFinnish