چرا Captcha.eu؟

Captcha – مقابله با بات‌ها با رعایت قوانین حفاظت از داده‌های کاربران (GDPR)

بدون داده های شخصی

سرویس ضد ربات ما به بالاترین مقررات عمومی حفاظت از داده ها احترام می گذارد و هیچ گونه اطلاعات شخصی کاربران نهایی شما را ذخیره نمی کند.

بدون پردازش کوکی

راه حل کاربر نهایی ما از کوکی ها استفاده نمی کند. این از کاربران نهایی شما در برابر ردیابی و نظارت از وب سایتی به وب سایت دیگر محافظت می کند.

بدون تبعیض

کارهای معمولی CAPTCHA برای همه آسان نیست. راه حل ما بدون مانع کار می کند و بنابراین برای همه قابل دسترسی است.

پردازش غیرمتمرکز داده

به طور پیش فرض، درخواست ها در نزدیک ترین نقطه حضور به نقطه دسترسی کاربر نهایی پردازش می شوند.

fa_IRPersian