ادغام


تنها چند مرحله برای ادغام کپچا و در نتیجه استفاده از راه حل منطبق با GDPR مورد نیاز است.

اصول اولیه برای هر برنامه

از API ها و کتابخانه های منبع باز ما برای ادغام Captcha در برنامه خود استفاده کنید.

fa_IRPersian