Ενσωμάτωση


Απαιτούνται μόνο μερικά βήματα για την ενσωμάτωση της Captcha και, επομένως, τη χρήση μιας λύσης συμβατής με το GDPR.

Βασικά στοιχεία για κάθε εφαρμογή

Χρησιμοποιήστε τα API και τις βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα για να ενσωματώσετε το Captcha στην εφαρμογή σας.

elGreek