Γιατί το Captcha.eu;

Captcha – Προστασία bot συμβατή με το GDPR

Χωρίς Προσωπικά Δεδομένα

Η υπηρεσία μας anti-bot σέβεται τον υψηλότερο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων και δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των τελικών χρηστών σας.

Χωρίς επεξεργασία cookie

Η λύση τελικού χρήστη μας δεν χρησιμοποιεί cookies. Αυτό προστατεύει τους τελικούς χρήστες σας από την παρακολούθηση και την παρακολούθηση από ιστότοπο σε ιστότοπο.

Καμία διάκριση

Οι συνηθισμένες εργασίες CAPTCHA δεν είναι εύκολες για όλους. Η λύση μας λειτουργεί χωρίς εμπόδια και επομένως είναι προσβάσιμη σε όλους.

Αποκεντρωμένη επεξεργασία δεδομένων

Από προεπιλογή, τα αιτήματα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο σημείο παρουσίας που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης του τελικού χρήστη.

elGreek